Showing all 18 results

Show sidebar

Bình hoa gốm sứ B104 – 3 món

450,000 

Bình hoa Thiếc vintage B118

135,000 160,000 
1
2
3

Bình hoa trang trí vintage B116

120,000 135,000 
1
2

Bộ bình gốm cao cấp B101 – 4 món

1,260,000 

Bộ bình gốm cao cấp B105 – 4 món

Bộ bình gốm sứ B102 – 3 món

650,000 

Bộ bình gốm sứ B106 – 3 món

490,000 

Bộ bình gốm sứ B108 – 2 món

390,000 

Bộ bình gốm sứ trang trí B114 – 4 món

1,350,000 

Bộ bình hoa gốm sứ B103 – 6 món

990,000 

Bộ bình hoa gốm sứ B107 – 2 món

430,000 

Bộ bình hoa gốm sứ B109 – 3 món

650,000 

Bộ bình hoa gốm sứ B110 – 3 món

500,000 

Bộ bình hoa gốm sứ B112 – 3 món

780,000 

Bộ bình hoa gốm sứ cao cấp B111 – 2 món

700,000 

Bộ bình hoa thiếc vintage B115 – 4 món

480,000 

Bộ bình hoa trang trí B113 – 2 món

650,000 

Lọ hoa trang trí Vintage B117

150,000 170,000 
1
2